Pocatello Post 4
Pocatello, Idaho

Middleton Post 39
Middleton, Idaho

Meridian Post 113
Meridian, Idaho

Manuel Schneidmiller Post 154
Rathdrum, Idaho