November 2022 Magazine

Listen to the audio

November 2022 - 01 - Opening

November 2022 - 02 - Commander's Message

November 2022 - 03 - The FOB

November 2022 - 04 - Living Well

November 2022 - 05 - Travel

November 2022 - 06 - War & Reckoning

November 2022 - 07 - 'This Was Their Week At Last'

November 2022 - 08 - 'We Did It'

November 2022 - 09 - Rapid Fire

November 2022 - 10 - Parting Shots

November 2022 - 11 - Closing